SA NGALAN NG AMA

April 15, 2012

Sa tuwing pagsapit ng Biyernes Santo, ang mga kalye ng Brgy. Cutud sa San Fernando Pampanga. nababahiran ng dugo. Tuwing Biyernes Santo, bata man o matanda, nagmamartiya sa saliw ng mga kawayan, mga nakahantad na likod, at sugatang balat. Ang tawag dito’y “magparaya” sa Kapampangan o “magpadugo” sa Tagalog.  Ibig sabihin, “dumugo.”

Ang magpadugo ay ang kanilang panata— isang pagsuko sa madugong pagsasakripisiyo ni HesuKristo, ang anak ng Diyos. Sa bawat hiwa, sa bawat latay at hampas, nakakaramdam daw sila ng kapatawaran. Ito ang tahimik na panalangin ni Rex Matawaran, isang nagpepenitensiya sa edad na bente.  Nagsimula siya apat na taon nang nakakaraan, sa ngalan ng kanyang ama na nagbabayad ng kasalanan sa bilangguan.

Sa loob rin ng parehong kulungan, may mas batang nagpepenitensiya. Pangarap niyang lumaya, katulad din ng panalangin ng iba pang bilanggo na tinatanggap ang bawat hampas at latay ng kapawa preso tuwing Mahal na Araw.

Ang “Sa Ngalan ng Ama” ay kwento ng isang ama at anak sa mundong kung saan nakukuha ang kapatawaran at karangalan sa pagpepepenitensiya. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak para sa kanyang ama upang tubusin siya sa dating kasalanan? Kaninong penitensiya ang magpapahayag ng mas matinding sakit?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s