KAMANDAG NG PALAYAN

(MENACE OF THE FIELDS)
Airing Date: June 17, 2013

In Central Luzon, in the biggest plain and rice granary of the Philippines, many fear a silent creature. A bite spells peril. In a flash, life meets death.

But this creature is not a hindrance for the farmer Mang Agapito*. Life in the rice field must go on: there’s a season of harvest, there’s a season for planting. And in times of need, he and his sons are caught in a grapple with the snakes that lurk their fields…they struggle with one of the deadliest snakes in the country- the Philippine cobra.

Who wins this battle between human strength and animal venom? Who will become prey?

______________________________

Sa Gitnang Luzon na siyang pinakamalaking kapatagan at palayan sa Pilipinas, nakakubli ang isang tahimik ngunit kinakatakutang hayop. Peligro ang dulot ng isang kagat. Sa isang iglap, buhay ang katapat.

Ngunit hindi magpapatinag ang magsasakang si Mang Agapito*. Tuloy ang buhay sa bukid: may panahon ng ani, may panahon ng pagtatanim. At sa oras ng pangangailangan. nakikipagbuno sila ng kanyang mga anak sa mga ulupong ng nagtataasang talahib, sa Philippine cobra na isa sa pinakamakamandag na ahas sa bansa.

Sino ang mananaig: ang lakas ng tao o ang lason ng cobra? Sino sa kanila ang magpapahuli?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s