LANGIS SA TUBIG

Airing Date: July 22, 2013

iwit

At umagos ang namumuti at mabahong tubig…

Sa isang bayang pinagpala sa niyog, sa probinsya ng Quezon, may mga tubong matiyagang binabantayan. Mula rito dadaloy ang mala-panis na tubig. Mula rito, aagos ang tubig na may natatanging dumi.

At bago pa ito humalo sa ilog, tahimik na sinasalok ni Anghel ang maputing likido sa ibabaw ng tubig. Maaaring patapon na ito para sa iba, pero para sa kanilang nagtatrabaho sa “kapahan”, sa mala-palayan ng napapanis na tubig, ito pa lang ang simula. Kailangan pang lutuin ang mga katas na ito, kailangang pigain para sa natatanging langis.

Samahan si Kara David sa tabing ilog kung saan ang langis ay tila mas matimbang sa tubig.

___________________

 

And so flowed the whitish, foul-smelling water…

In a town blessed with coconut, in Quezon Province, some drainage is being closely watched. From here flows spoiled water. From here, comes a valuable waste. And before it mixes with the nearby river, young Anghel silently collects the white fluid that cloaks the water. It may be waste for others. But for Angel and the rest of the workers, these paddies of spoiled water can yield precious oil.

Join Kara David as she visits a riverside where oil outweighs water.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s